Διεύθυνση:
66, Μετοχίου
Έγκωμη
Λευκωσία
2407
2407
Τηλέφωνο:
(+357) 22 795129
Φαξ:
(+357) 22 772616